הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

יבוש החולה שעליו חלה רבונות ישראל, כלום אינה דוגמא קלאסית למה שהמגילה קוראת Domestic jurisdiction למה מסרתם את הענין כולו לשיפוטה של מועצת הבטחון? למה עכשיו אינכם אומרים כי אין בכלל סמכות לאו"ם לטפל בענין זה.