הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

.. ההתנצלות הזאת, שהיא מחפירה באותה מידה כפי שהתפארותו של בן גוריון היתה התפארות שוא, היא שהחציפה את הסורים, היא שהביאתם לרעיון כי אפשר להוסיף ולהתקיף את מדינת ישראל – ואת אשר יגורנו בא.