הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

... הממשלה קיבלה את הנזיפה, הרכינה ראש, כופפה גב, משום שהממשלה הזאת, כפי שהיא חולה בתסביך התנשאות כלפי גורמים פנימיים, כן היא חולה בסביך נחיתות כלפי גורמים זרים.