הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

ואין כל זכות מוסרית או סמכות מדינית לממשלת אמריקה לנזוף בממשלתנו, על מעשה שהיא החליטה לעשות.