הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

אני רוצה לומר מראש ומיד שאנו רואים בנזיפה זו של הממשלה האמריקנית בממשלתנו פגיעה חמורה בריבונותנו; אחנו רואים ב"נזיפה" מעשה חוצפה מצד מדינה זרה בממשלת ישראל על שהיא החליטה להגיב על רצח אנשינו...