הישיבה המאתים וחמישים ותשע של הכנסת הראשונה-החלטת מועצת הבטחון בענין החולה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אייר התשי"א, 30 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1893-1895,1908

למה לא הוחשה תגבורת, למה לא הוציאו את חלילינו, ולמה לא השמידו את האויב? על כך לא באה כל תשובה. ...