הישיבה המאתים וחמישים ושבע של הכנסת הראשונה-הפעלת סעיף 111 של תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945; ביטול תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אייר התשי"א, 28 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1846-1853
בזמן הדיון אמרתי למר שרת כי לפי חוקי חרום אלה יכול כל חייל וכל שוטר לאסור כל בן אדם והרי אלה הם חוקים נאציים. הרי "ההגנה", בזמן שהופיעו החוקים האלה בשנת 1945 שדרה הודעה כי מי שיעיז להטילם יחשב כפושע. זו היתה הודעת "תנועת המרי" בשנת 1945.

בתשובה אמר לי מ. שרת: "מי קובע? אתה או הכנסת? דעתך היא דעתך אבל הכנסת עוד לא קבעה".

אם כן, מר שרת: הכנסת כבר קבעה. הכנסת קבעה שחוקים אלה הכרח הוא לבטלם; שהם עומדים בניגוד ליסודותיה של המדינה חפשית