הישיבה המאתים וחמישים ושבע של הכנסת הראשונה-הפעלת סעיף 111 של תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945; ביטול תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אייר התשי"א, 28 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1846-1853
דבר נוסף, והוא חוסר חוקה. הנה כי כן ראש מפא"י טען מהרגע הראשון של הקמת המדינה שלא דרושה לנו חוקה. בגלל חוסר חוקה אין אתם יודעים – ואין רבים בצבור יודעים – כיצד יש לנהוג במקרה של סכסוך על רקע קונסטיטוציוני. אך לכל הדעות המשטר במדינה הוא, להלכה, משטר פרלמנטרי, אם הדעה כי משטרנו הוא משטר פרלמנטרי מקולת גם על דעתכם, איזה יסוד יש לטענתכם כי אסור לכנסת לתת לכם צו לפעול או גם לבטל פעולה?...

ואתם פה אישי המשטר הפרלמנטרי המלמדים אותנו תמיד עפ"י הדוגמאות הבריטיות, אתם באים אלינו בטענה שאסור לכנסת הזאת לצוות עליכם לבטל צו אדמיניסטרטיבי שהוצאתם אותו עפ"י חוקי חרום, שהכנסת כבר קבעה שהם טריפה?