הישיבה המאתים וחמישים וחמש של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשי"א, 22 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1828-1830

הכנסת, הקרויה בפי אנשי הממשלה "כנסת ריבונית", היא המפקחת על הממשלה, ולא להיפך. הכנסת זכאית להטיל על הממשלה לבטל את הפעולה אם היא חושבת אותה לבלתי מוצדקת. אם הרוב בכנסת ידחה את הצעתנו-כמובן, דעת הרוב תהיה קיימת. אבל אין כל יסוד להודעתו של היושב ראש, שהצעה זו אי אפשר להביאה למנין.