הישיבה המאתים וחמישים וארבע של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשי"א, 21 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1806-1807

"ישנה הבחנת רשויות במדינה זו או אין? יש שופטים בישראל או אין? ואולי ישנן ארבע רשויות במדינה זו? אולי מלבד הממשלה ומלבד הכנסת, שבפניה אחראית הממשלה, ומלבד מערכת המשפט בישראל ישנה רשות רביעית במדינתנו והיא המשטרה החשאית. שאפילו את תקציבה איננו יודעים, קלסתר פניהם של מפקדיה איננו יודעים את מקום המושב של מפקדתה איננו יודעים אם כי פרצופה המוסרי אנו יודעים גם יודעים.