הישיבה המאתים וחמישים וארבע של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשי"א, 21 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1806-1807

...לא שמו אתכם שופטים בישראל! אתם הרשות המבצעת, אתם גם ממשלה מפוטרת, מפורקת מאחריות קולקטיבית ומאחריות פרלמנטרית".