הישיבה המאתים וחמישים וארבע של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשי"א, 21 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1806-1807

...מעשי טרור של ממשלה גורמים מעשי טרור. הנסיון צריך ללמדכם זאת! אנחנו, אנשים שנלחמו בשלטון והפלנו את חוקיו, וקראנו לנוער העברי להפר גם את הצוים והפקודות שלכם משום שהיה בהם שיתוף פעולה עם השלטון הבריטי. אנחנו קוראים לנוער העברי לכבד את חוקי ישראל, לשמור את צוי הכנסת וההחלטות הממשלה המתקבלות על יסוד חוקי הכנסת. אנחנו מזהירים אתכם מפני הדרך שבחרתם בה עכשיו. עשיתם דבר חמור ביותר: פתחתם מחנה ריכוז בישראל!...