הישיבה המאתים וחמישים וארבע של הכנסת הראשונה-הצעות לסדר היום

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשי"א, 21 במאי 1951
מתוך:
כרך 9 עמ' 1806-1807

אל תזדעזע נוכח ההאשמה שנזרקה פה מפי חבר הכנסת מ. נורוק על אפשרות של עינויים. לא אבוא לקבוע עובדה זו, אינני יודע אם היו או לא היו עינויים אולם אני יודע, כי בתוך הבולשת שלכם נמאים אנשים ששיתפו פעולה עם הבולשת הבריטית. סדיסטים, אנשי פרובוקציה אנשי הדרגה השלישית". למה תזדעזע, למה תעמיד פנים? כלום לא היו משפטים בישראל הקשורים עם עינויים? כולם לא היו עדויות שלכם על עינויים אלה? אינני בא בהאשמות, אני רוצה עבדות, אני רוצה פסק דין של בית דין צדק. אתם כבר קבעתם את כל העובדות! הנה לפני שבוע נקראה מסיבת עתונאים רבת משתתפים ורבת רושם. הובא בפני מסיבת העתונאים קצין משטרה והוא סיפר סיפור בלשי איך בכיסו של מישהו נמצאה פצצה ובכיסו של אותו איש, או של מישהו אחר, נמצא פתק כיצד להפעיל את הפצצה. ואיך נמצא נשק בלתי ליגלי ואיך נמצאו רשימות ואיך נמצאו הוכחות. אחרי כל זאת לא תלכו לשופט בישראל? לא תבקשו צו מעצר חוקי על יסוד ההוכחות האלה?!אם יש בידכם הוכחות לשם מה הפעלתם את חוקת החרום? אם אין בידכם הוכחות – באיזה זכות פתחתם מחנה רכוז בישראל? הרי אתם שמים ללעג ולקלס את מושג החוק בישראל! הרי פעולתכם איננה באה להבטיח את שלום הצבור! המעשה שעשיתם הוא מעשה טרור מחפיר, זדוני, המבזה את המדינה הזאת יותר מכל הפשעים שאותו ארגון שאתה קורא לו "ברית קנאים" ביצע או עמד לבצע. כי במדינת ישראל, כיום הזה, קיים מחנה רכוז!...