הישיבה המאתים וארבעים ושש של הכנסת השניה-הצעות לסדר היום-נאומו של מר פוסטר דאלס על המזרח התיכון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז סיון התשי"ג, 10 ביוני 1953
מתוך:
כרך 14 עמ' 1567

אנחנו מאמינים שהאנשים שקמו עלינו לא רק לגזול מעמנו את ארצנו אלא גם להשמידנו השמדה גופנית. אינם בבחינת "פליטים" כפי שאנחנו מכירים את המונח בעקבות שתי המלחמות העולמיות. הם ניסו להשמיד את עמנו ולחסל את תקוותו. הם בורחים, אנחנו איננו יכולים להחזיר אנשים כאלה, אשר אם יחזרו – ינסו שוב להשמידנו.