הישיבה המאתים-וארבעים-ושש של הכנסת הראשונה יום רביעי, כ׳׳ז אדר ב תשי"א 4 אפריל 1951 – חוק המעבר לכנסת השניה, תשי״א 1951 – קריאה שניה וקריאה שלישית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשי"א, 4 באפריל 1951
מתוך:
הישיבה המאתים-וארבעים-ושש של הכנסת הראשונה

מוכרח להיות הבדל בין ממשלה פארלאמנטארית הנשענת על רוב בבית-המחוקקים לבין ממשלה ״פארלאמנטארית״ כביכול, הנהנית מאמון של מיעוט בלבד בבית-המחוקקים, כי אם אין הבדל — פארלאמנט למה? כיצד תקראו למשטר הזה משטר פארלאמנטארי? תפקיד בית-המחוקקים הוא לא רק לחוקק חוקים, אלא לפקח על הממשלה, לפטר ממשלה שהרוב אינו רוצה ביקרה ולהעלות ממשלה שהרוב רוצה בסמכותה.