הישיבה המאתים-וארבעים-ושש של הכנסת הראשונה יום רביעי, כ׳׳ז אדר ב תשי"א 4 אפריל 1951 – חוק המעבר לכנסת השניה, תשי״א 1951 – קריאה שניה וקריאה שלישית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אדר ב' התשי"א, 4 באפריל 1951
מתוך:
הישיבה המאתים-וארבעים-ושש של הכנסת הראשונה

ממשלה איננה סוף-כל-סוף סוכנות יהודית, שבה המתפטרים הולכים ללמוד יוונית עתיקה ולאחר שהם מסיימים את חוק לימודיהם, הם ״מפטרים״ את התפטרותם — ושלום על ישראל.