הישיבה המאתיים-ותשע-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י״ב אייר תשל"ט 9 מאי 1979 הצעת סיעת מחנה שלי להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"ט, 9 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
בטחון - הגנה עצמית, פעולות תגמול

מה שאנחנו עושים זו נקמה? אנחנו רוצים למנוע את הישנות הרציחות האלה, אנחנו רוצים להפיץ אותם, להניס אותם כדי שלא יספיקו לתכנן את מזימות הרצח שלהם, כדי שהם יצטרכו להגן על חייהם ולא יוכלו לרדוף את אזרחי ישראל; כדי שהם יהיו נרדפים ואימת מוות בעצמותיהם. למנוע את הרציחות אנחנו רוצים, לא לנקום. אי אפשר לנקום. אין נקמה כזאת עלי אדמות. רק השטן ברא אותה.