הישיבה המאתיים-ותשע-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, י״ב אייר תשל"ט 9 מאי 1979 הצעת סיעת מחנה שלי להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אייר התשל"ט, 9 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
בטחון - טוהר הנשק

ואם כאשר אנחנו מכים במרצחים האלה בלבנון, אדוני היושב-ראש, נפגעים לעתים גם אזרחים, אני מביע בשם הממשלה את צערנו העמוק ביותר על כך. איננו רוצים לפגוע בשום איש, אשה וילד שהם חפים מפשע. הם לעתים אינם מותירים לנו שום ברירה. מה אנחנו יכולים לעשות, אחרי נהריה לחכות חודשיים עד שתבוא נהריה חדשה? אחרי מעלות לחכות שלושה חודשים עד שתבוא מעלות מספר 2? והם נמצאים לפעמים על יד כפר. מה אנחנו יכולים לעשות, לתת להם להחזיק קאטיושות משום שהן נמצאות על יד כפר ולירות בקריית-שמונה ולהרוג איש, אשה וילד ולירות בנהריה בקאטיושות המפורסמות מימי סטאלינגראד?