הישיבה המאתיים-ותשעים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום שני, ג' שבט תש"ם 21 ינואר 1980 הצעות לסדר היום – אסירי ציון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' שבט התש"מ, 21 בינואר 1980
מתוך:
כרך 88
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

כמה גדולים היו הרגעים בחיי עמנו כאשר בעיני רוחנו ממרחקים ראינו את בנינו הצעירים, אשר ידעו אך מלים ספורות בלשוננו הלאומית, והם עומדים בפני שופטיהם ונדונים לעשר, לחמש-עשרה שנות גלות במחנה-ריכוז, מרימים יד ימינם וחוזרים על השבועה מקדם המתחדשת מדור לדור: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. לכן בצדק יש לקרוא לאסירי-ציון אלה ״לוחמי ציון". זה שמם האמיתי, והוא צריך להיות שגור בפי העם.