הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר התשל"ט, 20 במרץ 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
הסכסוך הישראלי פלסטיני , שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

אנו, בשעתנו, ביקשנו בקמפ-דייוויד שאחרי המלים self-authority לכתוב בסוגריים ״מועצה מינהלית״ — Administrative Council. הנציג המצרי טען שאם יהיה כתוב כך בסוגריים פירוש הדבר שבכל מקום במסמך שבו מדובר על self-governing authority יובן שזו מועצה מינהלית. ואז היועץ המשפטי הד״ר אהרן ברק, היום שופט בית-המשפט העליון אהרן ברק, אמר בשם המשלחת הישראלית: זה בדיוק למה שאנו מתכוונים. כן, זוהי מועצה מינהלית, ולכך יש חשיבות רבה מאוד, ואסביר את חשיבותה של המלה: אם זוהי מועצה מינהלית — זוהי אוטונומיה. והמועצה המינהלית המורכבת מ-11, או 9 או 13 חברים, בעלי תפקידים מינהליים, תנהל את העניינים היומיומיים של התושבים שאנו לא נתערב בהם בשום פנים. אולם היא איננה זכאית לשנות את ההסכם ולהכריז, אם מותר לומר כך, לפתע פתאום, ביום בהיר אחד, על מה שמכונה ״מדינה פלשתינאית״. אנו, פשוט, לא נרשה זאת, לא נסכים, לא נאפשר ולא נתיר הפרה כזאת של הסכם קמפ-דייוויד.