הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אדר התשל"ט, 20 במרץ 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
שלמות המולדת - יהודה ושומרון. שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

full autonomy to the West Bank and Gaza District. בהסכם קמפ-דייוויד לא כך כתוב... כתוב: the inhabitants full autonomy toואלה שני עולמות. אני יכול להבטיח לכנסת שלעולם לא היינו חותמים על הסכם קמפ-דייוויד אילו היו כתובות בו המלים האלה שנכללו במכתב אשר נמסר לשר החוץ. אנחנו הסכמנו לתת אוטונומיה לתושבים הערבים ביהודה, בשומרון ובעזה. מעולם לא הסכמנו שתינתן אוטונומיה מלאה לשטחים, שהם יהודה ושומרון ועזה. לתושבים הערבים — אוטונומיה מלאה.