הישיבה המאתיים-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום חמישי, א׳ ניסן תשל״ב 16 מארס 1972 – הודעת הממשלה על נאום מלך ירדן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' ניסן התשל"ב, 16 במרץ 1972
מתוך:
כרך 63
נושא:
מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ

תוקפנות איננה נותנת שום זכות.