הישיבה המאתיים-ושמונים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״ט אדר ב' תשל״ו 31 מארס 1976 – נאומו של נציג ארצות-הברית במועצת הבטחון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התשל"ו, 31 במרץ 1976
מתוך:
כרך 76
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

אני מציע איפוא, אדוני היושב-ראש, שהציונים היושבים בכל חלקי הבית הזה, למען השם, למען עמנו, למען ארצנו, למען בטחוננו הלאומי יחדלו מהנוהג הפסול הזה לדבר על חברון, שכם, יריחו ובית-לחם כעל שטחים כבושים. ובהתאם לחוק שקיבלנו ננהיג את הלשון הפשוטה — ארץ-ישראל.