הישיבה המאתיים-ושמונים-וארבע של הכנסת השביעית יום חמישי, א׳ ניסן תשל״ב 16 מארס 1972 – הודעת הממשלה על נאום מלך ירדן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' ניסן התשל"ב, 16 במרץ 1972
מתוך:
כרך 63
נושא:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, הזכות לארץ ישראל השלמה, התנחלויות

שנים מספר אמר נציג דיפלומטי של מדינה חשובה: ׳׳חוששני שהישראלים מתאהבים בשטחים׳׳. השיבותי לו: איזו התאהבות? האם אין מתאהבים, אם אוהבים? זו מולדת, זו אם.