הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ״ב אדר תשל״ט 21 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים – תשובת ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אדר התשל"ט, 21 במרץ 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל. שלום - תהליך השלום עם מצרים

אני שאלתי, אדוני היושב-ראש, אם להתפלמס היום עם החברים שקראו להתנגד לחוזה השלום או עם החברים שהשמיעו על חשבונו או על חשבוני, על חשבונו או על חשבונה של הממשלה דברים שאינם נכונים, דברים שיש בהם אפילו פגיעה, והגעתי למסקנה שמוטב לי להימנע מפולמוס זה. אחריש ואשאיר את הדברים כפי שנרשמו ולא אשיב. אבל אם קורטוב של רגש מסויים — שלא אקראהו בשמו הנכון — היה בדברים מסוימים, אמליץ לפני משמיעיהם לקרוא או לעיין פעם נוספת בפרק תהלים ק״ט, וד"ל.