הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה – 1975

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשל"ה, 30 ביולי 1975
מתוך:
כרך 74
נושאים:
תפוצות - גלות. בטחון - צבא, צה"ל

אדוני היושב-ראש, מורי ורבותי חברי הכנסת, החוק הוא קצר, המשפטים פשוטים, הסעיפים יבשים. אף-על-פי-כן לא אדון בחוק-יסוד: הצבא מבחינה משפטית. כי באותיות האלה טבועה ומהן בוקעת מסכת של גבורה, הקרבה, מסירות נפש, מערכות גאולה, פדות, מגן, נצחונות אדירים, שמעטים כמוהם בתולדות אנוש.

החוק הזה מביא לידי ביטוי את החזיון של חידוש הכוח העברי. זהו בוודאי אחד הפלאים בדברי ימי העמים נוצר יש מאין. מאז גלינו מארצנו היינו העם היחידי אשר פירק מעליו את נשקו, או נשקו פורק מעליו, ליותר מ-1800 שנים. כל העמים למדו נשק והשתמשו בו — זולת העם היהודי. איזה מחיר שילמנו בעד התופעה הזאת!

והנה הגענו לכך שחודש הכוח העברי — תנאי מוקדם לחידוש עצמאותנו — והוא היום הגדול בתולדות ישראל מאז ימי המכבים.

גם היום עלינו לומר תפילת הודיה על שזכינו לחידוש כוחנו ולמידה כזאת של חידושו. אין אנו מעריצים כוח. אנחנו מאמינים בזכות. אבל נוכחנו לדעת שאם מאחורי זכויותינו לא יעמוד כוחנו — אפילו הזכות לעצם קיום לא תישמר לנו. משום כך עלינו לדעת מהו צבאנו גם בימים אלה.