הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשל"ה, 30 ביולי 1975
מתוך:
כרך 74
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. בטחון - מלחמה

סאדאת ערך שינוי גירסה של האימרה הפרוסית המיליטיאריסטית הנודעת, זו של קלאוזביץ, שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. זו הגדרה כוזבת. האנושות שילמה מחיר דמים בלתי-משוער בעד הגדרתה בקרב עמים רבים. שום מלחמה איננה המשך של שום דבר, מלחמה עומדת ברשות עצמה, בכל אימתה — אבדן חיים, יתמות ושכול.