הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשל"ה, 30 ביולי 1975
מתוך:
כרך 74
נושא:
בטחון - צה"ל

אם בעבר היו יחסי מספרים מסוימים נראים נסבלים, אין הם יכולים עוד להיות נסבלים בהווה ובוודאי לא יהיו כאלה בעתיד. ועל האומה לעשות מאמץ כדי לשנות את היחסים בינינו ובין אויבינו, למען שמור על חיי חיילינו. אם לא נדאג גם לכמות ולא רק לאיכות נסכן בכך חייהם של אלה המגינים על העם הזה ושומרים על עצמאותו. יש להעניק להם מיטב האימונים ומירב האימונים.

אומר מיד שנחרדנו לשמוע כי בגלל קיצוצים מסויימים בתקציב הבטחון עלולות להיות פגיעות בפעולות מסויימות של צבאנו, להכנתו לקראת כל אפשרות העלולה להיווצר בגלל מזימות האויב. אני קורא לכנסת ולכל חבריה, ללא הבדל סיעה, לתקן במהירות האפשרית את המעוות הזה הן לגבי ציוד והן לגבי אימונים. לא אכנס לפרטים, אבל חובתי לומר שצו עליון, השקול כנגד כל הצרכים ללא יוצא מן הכלל, הוא להבטיח לצבאנו ביבשה, בים ובאוויר, כפי שאמרתי, לא רק מיטב האימונים אלא גם מירב האימונים.