הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"ב אב תשל"ה – 30 יולי 1975 – חוק יסוד: הצבא; חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 9 – תשל"ה- 1975

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התשל"ה, 30 ביולי 1975
מתוך:
כרך 74
נושא:
בטחון - צה"ל

בינינו לבין סכנה לקיומנו עומד — אמנם כן — כוחנו הצבאי. משום כך, בזכרנו את התפתחותו מאז הגדודים העבריים של טרומפלדור וז׳בוטינסקי במלחמת העולם הראשונה, ועדי החטיבה היהודית ויחידות אחרות במלחמת העולם השנייה, דרך ההגנה, אצ"ל ולח"י, הפעלת נשק עברי במרד משחרר, מלחמת מגן והצלה נגד אלה שקמו עלינו לכלותנו, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, כל המערכות האחרות בין אותן מלחמות — עלינו לאהוב את צבאנו, לטפח ולפתח את כוחו. עלינו לתת לצבאנו את מיטב הנשק, ואת מירב הנשק.