הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

אדוני היושב-ראש, עם חתימת חוזה השלום בינינו לבין מצרים חל שינוי יסודי במצב הבין-לאומי של מדינתנו. חתמנו על חוזה שלום — לא על הפסקת-אש, לא על הסכם-ביניים, לא על שביתת-נשק אלא על חוזה שלום עם הגדולה והחזקה בשכנותינו. כל שכנותינו מסביב, אוכלוסייתן אינה מגיעה אפילו למחצית האוכלוסיה של מצרים. זוהי נקודת מפנה בתולדות המזרח-התיכון. נכון, למען השגת מטרה נשגבה זו, עשיית שלום וחתימת חוזה שלום בינינו ובין מצרים, הקרבנו קרבנות יקרים. המשא-ומתן נמשך ארבעה-עשר חודש והיה מייגע. היו בו עליות וירידות, תקוות ואכזבות, קשיים. אולם חתמנו על חוזה השלום, סיימנו פרק בתולדות ישראל, פתחנו בפרק חדש! בחיינו הלאומיים.