הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
ריכוז האומה - אסירי ציון

דברי ברכה לאסירי-ציון המשוחררים. בשם הממשלה הריני מברך אתכם, גיבורי העם היהודי במלחמתו לזכות לשיבת ציון. סבלתם רבות, עמדתם במבחנים מן הקשים ביותר, כפי שהם ידועים למספר ניכר של חברי הכנסת שהיו שם. עמדתם בכל המבחנים האלה כמקדשי שם שמיים ברבים, ובזמן שדנו אתכם ל-10 או ל-15 שנות מאסר הרימותם יד ימין, ובזכרכם את השבועה של הנמצאים בגלות בבל נשבעתם אמונים ״אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.״ שבתם למולדת ההיסטורית של העם היהודי. העם היהודי מתגאה בכם ויוסיף ללחום בכל כוחו במולדת ובתפוצות הגולה כדי שאחיכם הסובלים עדיין בבתי-כלא ובמחנות עבדות ועבודת כפייה ישוחררו אף הם, ישובו למולדתנו ויתאחדו עם משפחותיהם, לא ננוח ולא נשקוט עד שכולם ישוחררו. לכם אני אומר בשפה המודרנית המקובלת בארץ-ישראל: אחינו גיבורי העם היהודי, כל הכבוד!