הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מורשת ישראל , מיעוטים , בטחון - מלחמת שלום הגליל

שישית, אדוני היושב-ראש, אנו, מדינת היהודים הקטנה, הצלנו את העדה הנוצרית עתיקת-היומין בצפון לבנון ואת הנוצרים והמוסלמים השיעים בדרומה מסכנת השמדת-עם. יירשם בהיסטוריה: אומות נוצריות גדולות ואדירות לא עשו דבר כדי למנוע פשע של השמדת-עם — ״ג׳נוסייד״ בלעז — בבני דתם. גם האו״ם עמד מנגד, כרגיל. אנו עזרנו ונוסיף לעזור לנוצרים ולשיעים לקיים את חייהם בבטחון ובשלום. הממשלה, בראשותו של חבר-הכנסת יצחק רבין, החלה בפעולה מבורכת זו. הממשלה דהיום המשיכה בה והגבירה אותה, ואם יהיה צורך — היא תוסיף להגבירה בעתיד.