הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
מדינות - לבנון, סוריה

חמישית, צבא הכיבוש הסורי חייב לעזוב את שטת לבנון, ולשוב לארצו, לסוריה. אין צבא כיבוש זה אפילו הסוואה של כוח משכין שלום, כלל-ערבי. הסעודים כבר עזבו את לבנון, כמוהם עזבו הכווייתים. נותרו רק הסורים עם הטאנקים והתותחים הסובייטיים שלהם, שבהם הם עושים שמות מדי פעם בפעם באוכלוסיה אזרחית, אנשים, נשים וילדים הנמצאים בלבנון והנמנים על הדת הנוצרית. אני מסכים לחלוטין לדעתו של הנשיא סאדאת, אשר קבע כי הכיבוש הסורי של לבנון הוא, כדבריו, פיאסקו, או כשלון, והוא מקור כל הצרות בלבנון. דמשק צריכה לשים קץ לכשלון הזה שלה, ויפה שעה אחת קודם.