הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם. בטחון - טוהר הנשק, צד"ל. מדינות - לבנון

רביעית, אדוני היושב-ראש, ישראל רוצה לשתף פעולה עם כל יחידות ״יוניפיל״, הכוח הממלא תפקיד חשוב בלבנון. אמנם יש גם תופעות שליליות — אחד מאנשי ״יוניפיל״ נתפס בשעת מעשה בהעבירו חמרי-נפץ ונשק למחבלים, שנועדו לפגוע באזרחי ישראל. יש גם מקרים שבהם יחידה זו או זו של ״יוניפיל״ משתפת פעולה עם המחבלים ומקבלת אותם באזורה בסבר פנים יפות, אבל תפקיד ״יוניפיל״ בעיקרו חיובי. אסור לפגוע באנשי ״יוניפיל״. אסור לשים עליהם מצור. אסור להפגיז אותם. אסור לירות בהם. לא השארנו ספק באזני ידידינו בדרום לבנון, אנשי המיליציות הנוצרים והמוסלמים השיעים אמיצי-הלב, ביחס לעמדתנו זו.