הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית. הסכסוך הישראלי פלסטיני - טרור ופיגועים

שלישית — התקפות דמים משטח לבנון על ישראל, בישראל ועל יהודים. לא נסבול בשום אופן ובשום תנאי מצב שבו פועלים מרצחים, אשר שפלים מהם לא היו מימי הנאצים, שופכים דמי נקיים של אנשים נשים וילדים ובבירות יתפארו במעשי הרצח ויבטיחו להמשיך בהם, אף להגביר אותם. יש מי שמסר הודעות מעין אלה והן חוזרות ונשנות, וכל מי שמוסר אותן חייב לדעת את תוצאותיהן. אנחנו לא נמתין לפיגוע נוסף. אחרי נהריה הודיעו אירגוני המרצחים כי ימשיכו במעשיהם הבארבאריים. היא הנותנת, הוא האיום המתמיד בפיגועים. אנחנו נהלום במרצחים האלה בכל עת-מצוא, בכל מקום, בכל כוחנו מן הים, מן האוויר, מן היבשה, עד שלא יוכלו עוד לבצע את מזימות הרצח שלהם נגד ישראלים רק משום שנולדו ישראלים, נגד יהודים רק משום שנולדו יהודים. לא ניתן להם מנוח. אנחנו יודעים היכן המיפקדות, התותחים ומחסני הנשק שלהם, אנחנו נכה בהם כדי להרסם, נניסם ונפיצם, את אויבי האנושות האלה שעליהם מפקד ״אידי אמין״ הפלשתינאי, יאסר עראפאת, אני מבקשו להודיע לכנסת שאתמול הלמנו במרצחים ורק לפני חצי-שעה שוב הלמנו בהם וכל מטוסינו, ברוך-השם, חזרו בשלום. לא ניתן למרצחים האלה מנוח עד אשר יפסיקו פעולות הרצח בתוך ארצנו והרג יהודים.