הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים

שנית, קיימת בלבנון בעיה של פליטים אשר עזבו את ארץ-ישראל כאשר התנהלה נגד מדינת ישראל הצעירה מלחמת השמד. בעיית פליטים היא תמיד אנושית. אנחנו היודעים. עמנו הוא עם פליטים. לא אנחנו יצרנו את הבעיה הזאת. אנחנו קראנו לשכנינו הערבים מאז 30 בנובמבר 1947 להישאר בארץ-ישראל ולבנות יחד את הארץ הזאת. אבל אלה שעמדו בדור הזה לכלותנו יצרו את הבעיה הזאת. יש לפתור אותה בהבנה אנושית. לדעתנו יש פתרון לבעיה זו, וישראל תהית מוכנה לשתף פעולה עם הגורמים האחרים בהשגתו ובביצועו.