הישיבה המאתיים-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום שני, י' אייר תשל״ט 7 מאי 1979 סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התשל"ט, 7 במאי 1979
מתוך:
כרך 85
נושא:
מדינות - לבנון

אדוני היושב-ראש, באתי עכשיו להסביר את עקרונות מדיניות ישראל כלפי לבנון. ראשית הריני מתכבד להזמין את נשיא לבנון מר סארקיס לבוא לירושלים כדי להיוועד עמדי. מצדי אני מוכן לצאת במטוס אזרחי לביירות. נושא שיחתנו, בין שתתקיים בירושלים ובין שתהיה בביירות או אולי במקום נייטראלי, יהיה אחד: חתימת חוזה שלום בין לבנון לבין ישראל. הריני מודיע בשם ממשלת ישראל כי אין למדינתנו שום תביעות טריטוריאליות ללבנון. אנחנו מחייבים את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הממלכתית של לבנון.