הישיבה המאתיים- ושבעים- ואחת של הכנסת השביעית יום רביעי, א׳ אדר תשל״ב 16 פברואר 1972 – הפגיעה באבני הכותל המערבי – הצעות חברי-הכנסת בגין, רפאל, אביזוהר, כהנא, שוסטק, אבנרי, לורנץ

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשל"ב, 16 בפבואר 1972
מתוך:
כרך 63
נושא:
שלמות המולדת - ירושלים

אין כתלים מערביים. יש כותל אחד, כפי שיש ירושלים אחת, כפי שיש אמת היסטורית אחת.