הישיבה המאתיים- ושבעים- ואחת של הכנסת השביעית יום רביעי, א׳ אדר תשל״ב 16 פברואר 1972 – הפגיעה באבני הכותל המערבי – הצעות חברי-הכנסת בגין, רפאל, אביזוהר, כהנא, שוסטק, אבנרי, לורנץ

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשל"ב, 16 בפבואר 1972
מתוך:
כרך 63
נושא:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה, ירושלים

ביום כ״ח באייר תשכ״ז שבנו לירושלים ולכותל המערבי. הכנסת חוקקה לאמור: הממשלה רשאית להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל של ה מדינה על כל חלק של ארץ -ישראל כפי שהיא קבעה בצו. בעקבות חוק זה הוזלנו את משפט המדינה על החלק המשוחרר של ירושלים. בערים, מחוץ ומבית, קראו לזה "סיפוח". הבל ורעות רוח. אין מספחים אדמת מולדת. לא ירושלים ולא שום חלק של ארץ-ישראל - המונח ״סיפוח״ אינו חל עליהם. התוקפן, הפולש, הכובש ביצע מעשה סיפוח. המעשה בוטל מעיקרו על-ידי גירוש הפולש מארץ-ישראל המערבית, מנחלת אבותינו.

האמת פשוטה היא: שבנו לירושלים, וצנחנינו הוסיפו ביום ההוא את דמעות החייל העברי לדמעותיהם של אבותינו במשך דורות רבים. מה גדול היה היום! אנחנו בירושלים, לנו ירושלים מימי קדם ועד עולם...