הישיבה המאתיים-וחמישים של הכנסת השמינית יום שני, י׳ שבט תשל״ו 12 ינואר 1976 – בעיית הוצאתם של ילדי ישראל מתחום המדינה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' שבט התשל"ו, 12 בינואר 1976
נושא:
משפט - אי ציות, עליונות המשפט, צדק

אנו מכבדים את חוקינו ואת שופטינו, שאין עליהם שום מרות זולת החוק. אבל אם החוק עלול לגרום עוול — והמצב המשפטי הקיים עלול לגרום אותו — הרי אחת היא המסקנה: יקוב הצדק את הדין וייעש הצדק וייבנה עולם.