הישיבה המאתיים-וחמישים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום רביעי, י"ב שבט תשל"ו 14 ינואר 1976 – דיון במועצת הבטחון בהשתתפות נציג אירגון המרצחים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התשל"ו, 14 בינואר 1976
מתוך:
כרך 75
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום. מדיניות חוץ , הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

מובן מאליו שמול התעמולה המוצלחת של אויבי ישראל שואפי הכחדתה יש להעמיד תכנית ישראלית. אביא אותה היום:

(1) ארץ -ישראל שייכת בזכות לעם היהודי... זה היסוד, זה העיקר, זה המקור, הזכות. הזכות — ולעולם לא תופקע.
(2) זכות זו לארץ-ישראל משולבת באין הפרדה בזכותנו לבטחון לאומי, לבטחון חיינו.
(3) לערביי ארץ-ישראל בחירה חפשית ביחס לאזרחותם, אוטונומיה תרבותית, פתרון חיובי ואנושי של בעיית הפליטים הנמצאים בתחום שיפוטנו.
(4) תביעה למשא-ומתן ישיר על חוזי שלום בינינו לבין מדינת ערב.