הישיבה המאתיים-וארבע-עשרה של הכנסת השמינית יום שני, ט״ו חשון תשל״ו – 20 אוקטובר 1975 – הודעת הממשלה על החלטת הוועדה לעניינים סוציאליים והומאניטאריים

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו חשון התשל"ו, 20 באוקטובר 1975
מתוך:
כרך 75
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. זכויות אדם - שוויון זכויות. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). מורשת ישראל

צריך לשוב ולחדש את האמונה בציונות ואת הגאווה עליה ועל יסודותיה. לאמור: ארץ-ישראל שייכת לעם היהודי בזכות. זכות זו היא נצחית ואיננה ניתנת לעירעור. רוב היהודים ישוב ויתרכז בארץ-ישראל. בארץ-ישראל כל תושב ללא הבדל מוצא, גזע, לאום ודת יחיה בשיווי זכויות, בחירות, בכבוד, בקידמה ובשלום. מתוך אמונה זו נצא אל העמים ונעלה על נס את הציונות כתנועת שיחרור לאומי מופלאה, מצילה, גואלת — את גדולתה המוסרית ואת צידקתה ההיסטורית.