הישיבה המאה שלושים ושתיים של הכנסת הראשונה-חידוש העבודה של חברת האשלג (המשך הדיון)

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' ניסן התש"י, 28 במרץ 1950
מתוך:
כרך 4 עמודים 1191-1193

התווכחנו כאן על חינוך ועל זרמים בחינוך. מהו החינוך הניתן מעל במה זו לבנינו? מאימתי חלק של מולדתנו, שנכבש בידי האויב, הוא חלק של מדינה שכנה? אי האומה שאמרה כדבר הזה בשעה שנגזל ממנה חלק ממולדתה? קרה שחלק של מולדתנו נפל, וזו היתה גזירה-אולי לא משמים, כי אם מאדם; ויש מאמינים שנשוב ונשחרר אותו. האם זוהי מדינה שכנה? האם בית לחם היא מדינה שכנה?