הישיבה המאה שלושים וחמש של הכנסת הראשונה-סיפוח האיזורים הערביים שממערב לירדן לממלכת ירדן ההאשמית

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התש"י, 3 במאי 1950
מתוך:
כרך 5 עמ' 1282-1285

הריני מאמין בן מאמין, אבל עלי להזהיר את חברי הבית ואת חברי הממשלה הדתיים. ״קואליציה״ ו״אופוזיציה״ מלים לועזיות הן, ושתיהן בנות-חלוף. אבל ירושלים היא עברית, חברון ובית-לחם הן עבריות, וכולן — נצח. עשו את הבחירה בין מלים לועזיות שתכנן בן-חלוף לבין — נצח. אל תהיה ידכם במעל הזה, פן יחדלו המאמינים בישראל להאמין בכנות אמונתכם.