הישיבה המאה–שישים–ותשע של הכנסת העשירית – יום שלישי י"ח בשבט התשמ"ג 1 בפברואר 1983 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח שבט התשמ"ג, 1 בפבואר 1983
מתוך:
הישיבה המאה–שישים–ותשע של הכנסת העשירית
נושאים:
ממשל - דמוקרטיה. חירות האדם

בנינו לעומק את המשטר של דמוקרטיה פרלמנטרית, ואנחנו מתברכים בו ונקיים אותו גם בדורות הבאים, משום שבחרנו לדבוק בחירות האדם ובחופש הביטוי שלו, ולקבל את הכרעת העם לגבי אלה שינהלו את ענייניו.