הישיבה המאה–שישים–ותשע של הכנסת העשירית – יום שלישי י"ח בשבט התשמ"ג 1 בפברואר 1983 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח שבט התשמ"ג, 1 בפבואר 1983
מתוך:
הישיבה המאה–שישים–ותשע של הכנסת העשירית
נושא:
שלמות המולדת - התנחלויות

אם אי–פעם נידרש להקפיא את ההתנחלות נענה, שאי–אפשר להקפיא אותה, כפי שאי–אפשר להקפיא את החיים עצמם.