הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית יום רביעי, כ` באלול התשמ"ב 8 בספטמבר 1982 – הודעת הממשלה על מבצע "שלום הגליל"

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אלול התשמ"ב, 8 בספטמבר 1982
מתוך:
הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים, תפיסת האוטונומיה

שלושה–עשר ימים ושלושה–עשר לילות ישבנו בקמפ–דייוויד, והמשלחת הישראלית קבעה, תבעה, הבהירה: האוטונומיה היא לתושבים ולא לשטח. האוטונומיה – רעיון שלנו; המלה "מלאה" – שלנו; האוטונומיה היא לתושבים ולא לשטח.