הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית יום רביעי, כ` באלול התשמ"ב 8 בספטמבר 1982 – הודעת הממשלה על מבצע "שלום הגליל"

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אלול התשמ"ב, 8 בספטמבר 1982
מתוך:
הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. ממשל

רציתי לומר משהו מתוך הלב: אוי לאנשים שצריכים לקבל בימים ובלילות החלטות מסוימות, אבל אם אין ברירה, אם צריך להגן על עם ישראל ועל ארץ–ישראל – תתקבלנה, ואלה הממונים יעמדו בנחישות וברצון חזק ובאורך רוח, ולא יתחשבו בהשמצות, לא בארץ ולא בחוץ–לארץ, ולא בתמונות עלובות, שפלות, ולא במאמרים פוגעים ומעליבים; לא יתחשבו באלה ויעשו את מלאכתם וימלאו את חובתם עדי הניצחון.