הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית יום רביעי, כ` באלול התשמ"ב 8 בספטמבר 1982 – הודעת הממשלה על מבצע "שלום הגליל"

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אלול התשמ"ב, 8 בספטמבר 1982
מתוך:
הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית
נושא:
בטחון - מלחמת שלום הגליל

שלושה הישגים קשורים במבצע "שלום הגליל": ראשון – שלום לגליל ובגליל לכל יישוביו ולכל תושביו.

ההישג השני הוא, אדוני היושב–ראש: נתנו מידה רבה של שלום לאזרחי ישראל... לאחר שסילקנו כושר לחימה מ–25,000 מחבלים מצוידים בנשק חדיש, הצלנו מספר בלתי נודע של חיי אזרחים, ובמידה רבה הבטחנו גם שלום לישראל ולאזרחיה.

שלישית, אדוני היושב–ראש: באמת הופגן וחודש כוח ההרתעה של צה"ל. היו ימים שהושם לגביו סימן שאלה; נעלם, איננו עוד. הופגן כוח הרתעה אדיר המונע תוקפנות, המונע מלחמות, לעיני כל מדינות ערב ובאוזני כל שליטיהן.

 

אני מסכם את הדיון המסכם על מבצע "שלום הגליל": אנחנו, במבצע הזה, הבטחנו שלום לגליל ולכל תושביו, במידה רבה שלום לישראל ולכל אזרחיה. הגברנו את כוח ההרתעה. ניצחנו. אשרינו שזכינו לניצחון הזה.