הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית יום רביעי, כ` באלול התשמ"ב 8 בספטמבר 1982 – הודעת הממשלה על מבצע "שלום הגליל"

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אלול התשמ"ב, 8 בספטמבר 1982
מתוך:
הישיבה המאה–עשרים–ואחת של הכנסת העשירית
נושא:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים

אני אומר לכם: כל יום, כל לילה, כשאני נזכר במערכה הזאת עם תקיפי העולם, על מה? – על ירושלים האחת, היחידה, שלמה, בירת ישראל. על מה?... על יהודה ועל שומרון, עריסת תרבותנו, על ארץ–ישראל. כל יום אני אומר: אשרני שנתפסתי על דבר מצווה. אנחנו מנהלים את המערכה הזאת בהתרוממות רוח, בגאווה יהודית, באמונה עמוקה. אין לנו שום פיק ברכיים. איש לא יקבע בשבילנו את גבולותיה של ארץ–ישראל. איש לא יקבע בשבילנו מה היא מולדתנו.